หุ้นAIT บริษัทแอ็ดวานซ์ อินฟอร์เทชั่น เทคโนโลยี ซึ่งได้อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการสื่อสาร ซึ่งจะมีอันตราเงินปันผลที่ภายในระยะ5ปีเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ7.57% ต่อหุุ้น และยังได้มีค่า PEอยู่ที่ประมาณ9.79 นอกจากนี้ทางด้านของAIT นั้นยังได้เป็นผู้นำของการออกแบบที่ได้มีการพัฒนาและได้ติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ

ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยทุนที่มีมากกว่าพันล้านบาทจึงได้ส่งผลทำให้ด้านบริษัทได้เกิดมีความมั่นคงและยังได้มีขีดของความสามารถในการบริหารของโครงการที่ได้มีขนาดใหญ่ในระดับประเทศได้อีกทั้งก็ยังมีความสามารถมากว่าประมาณ20ปีทั้งนี้ก็ยังได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในทุกๆภาคส่วนและไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานทางด้านราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึง ภาครัฐเอกชน

หุ้นPATO ซึ่งได้เป็นพาโตเคมีภาคอุสาหกรรม ซึ่งก็ได้อยู่ในกลุ่มของปิโตรเคมี รวมไปถึงแหล่งปิโตรเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ในส่วนของหุ้นPATOนั้นภายในระยะเวลาประมาณ5ปีจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7.58%ต่อหนึ่งหุ้น และยังรวมไปถึงค่าของPE16.33

ซึ่งในส่วนของบริษัทเคมีอุสาหกรรม ยังได้เป็นผู้เริ่มนำเข้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตรป้องกันที่กำจัดศัตรูพืชที่ได้มีคุณภาพในราคาไม่แพงและยังได้ช่วยเกษตรในประเทศไทยทั้งนี้ก็ยังได้สนใจในส่วนของความมั่นคงในด้านผลประกอบการที่ยังไม่ได้ทิ้งในส่วนของงานและควบคลุมในสภาพแวดล้อม

หุ้นINTUCH ซึ่งบริษัทดังกล่าวนั้นยังได้จัดให้อยู่ในกลุ่มของสารสนเทศและยังรวมไปถึงด้านการสื่อสารทั้งนี้ก็ยังได้มีค่าปันผลอยู่ที่ประมาณ7.86%ต่อจำนวนหนึ่งหุ้น นอกจากนี้ก็ยังได้มีค่าPEอยู่ที่15.62 ซึ่งบริษัทINTUCHได้ทำด้านธุรกิจในส่วนของการลงธุรกิจในธุรกิจโทรคมนาคมรวมไปถึงสื่อและด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการถือหุ้นเอาไว้และจะเข้าไปรวมบริหารงาน นอกจากนี้ในการลงทุนของINTUCHเขายังได้แบ่งออกให้เป็นสามในส่วนของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารการโทรคมนาคมแบบไรสาย ธุรกิจดาวเทียม และยังรวมไปถึงด้านธุรกิจด้านอื่นๆ

หุ้นPT ซึ่งยังได้จัดให้อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีด้านของสารสนเทศและด้านการสื่อสารและยังได้มีเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ7.89%ต่อหนึ่งหุ้น และยังได้มีค่าPE7.79 นอกจากนี้ทางด้านของบริษัทPTนั้นได้มีธุรกิจหลักโดยจะให้เช่าตัวอาคารทำสำนักงานและยังได้มีการทำการลงทุนในธุรกิจสารสนเทศอย่างครบวงจร

หุ้นMBAX  สำหรับธุรกิจด้านMBAXซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มของสินค้าภายในอุสาหกรรมทั้งนี้ก็ยังได้มีอันตราในการปันผลเฉลี่ยอยู่ที่7.96%ต่อหนึ่งหุ้นค่าPE11.07ซึ่งMBAXได้ทำการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกอย่างเช่นถุุงใส่อาหารแช่แข็งถุงซิปล็อครวมไปถึงถุงสำหรับที่เอาไว้ใช้ใส่ทั้งผักและก็ผลไม้

Posted in ข่าวเศรษฐกิจ